Black carbon meting in Leuven

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Leuven?

Burgerplatform Straten Vol Leuven voerde in samenwerking met Leuven Klimaatneutraal 2030 een nulmeting van de luchtkwaliteit in Leuven uit. Al fietsend legden vrijwilligers, uitgerust met een geavanceerd meettoestel, een traject van 14 km door de binnenstad af. De studie was gericht op het detecteren van de concentratie van black carbon in de lucht (een van de schadelijkste onderdelen van fijn stof).  Lees meer

Zet ook mee je schouders onder een gezonde en gezellige toekomst, voor een nog beter Leuven!
Word lid van vzw Leuven Klimaatneutraal 2030.
Sluit je hier en nu aan   >